Udlejning


Du skal være medlem af foreningen for at kunne leje sommerhusene. Du ansøger om medlemsskab ved at anvende kontaktformularen, som du finder under fanebladet "Kontakt os". Se mere om hvad medlemskab omfatter og koster på forsiden.


På de næste sider kan du se henholdsvis priser på og regler for fordeling og udlejning af husene samt danne dig et overblik over årets udlejning. Bestilling af hus skal ske via blanketten, som du finder på siden "Bestilling". 


Husene lejes normalt ud i perioden fra ca. 1. april til udgangen af november. I vinterperioden lukkes husene af, vandtilførslen stoppes, og vandrørene tømmes af et VVS-firma. Det er derfor kun muligt at leje et hus om vinteren, såfremt der også betales for udgiften til at åbne og lukke for vandet.