Velkommen

Foreningen Hovedtelegrafstationens Sommerhuse - Julespareforeningen af 1912 - er etableret som en kollegial forening og det fast-holdes fortsat at medlemskab er betinget af en vis tilknytning til TDC (tidligere hovedtelegrafstationen). Størsteparten af medlemmerne er således medarbejdere eller tidligere medarbejdere i TDC. De resterende medlemmer udgøres af børn og børnebørn af samt venner og bekendte til medlemmerne med direkte tilknytning til TDC.  


Foreningen ejer 7 sommerhuse, som udlejes til medlemmerne. Sommerhusene er beliggende i Sejrøbugten - i Jyderup Lyng ved Høve Strand. Se mere under fanebladet ”Husene”.


Medlemskab koster 300 kr. om året. Ved siden af det ordinære kontingent bliver medlemmerne opkrævet 100 kr. om året, som tilskrives en pulje. Puljen skal anvendes til helt eller delvist at dække udgifterne til den fremtidige kloakering af sommerhusgrundene samt udgif-terne til omlægning af kreditforeningslån. Kontingentet opkræves i starten af året.


Der kan anmodes om medlemskab i foreningen ved at kontakte bestyrelsen. Anvend kontaktformularen nedenfor eller under fanebladet "Foreningen".

Sejerøbugten
Sejerøbugten
Udsigt over Høve Strand
Høve Strand
Høve Strand
Høve Strand
Høve Strand
Sejerøbugten
Sejerøbugten


GF Forsikring støtter HTG´s sommerhuse – Få billig forsikring. Ring 86 10 36 00 og få et godt tilbud.