Udlejningspriser


Priserne for ophold i husene er som anført nedenfor (vedtaget på generalforsamling 2023).

Højsæson er angivet med rød, mellemsæson med orange og lavsæson med gul.

El afregnes efter forbrug med 5,00 kr./kWt.Tidspunkt

Kroner pr. uge/periode

    Kroner pr. 1/2 uge

Uge 1-12 (lavsæson)

1.200

600

Uge 13-25 (mellemsæson)

2.300

1.150

Uge 26-32 (højsæson)

3.700

1.850

Uge 33-39 (mellemsæson)

2.300

1.150

Uge 40-52 (lavsæson)

1.200

600

Efterårsferien [uge 42] (mellemsæson)

2.300

Påsken [fra onsdag til tirsdag] (mellemsæson)

2.300

St. Bededagsferien [fra torsdag til mandag] (mellemsæson)

2.300

Kr. Himmelfartsferien [fra onsdag til mandag] (mellemsæson)

2.300

Pinsen [fra fredag til onsdag] (mellemsæson)

2.300