Tilgængelighed

I oversigten nedenfor kan du orientere dig i, hvornår husene er ledige. Tomme felter angiver ledige huse, mens felter, der er markeret med et "X" betyder at huset er udlejet (i henholdsvis en halv uge, en uge eller en ferieperiode).

Udlejningsperioden har fået navn efter den uge, der tæller flest dage i perioden.

Farverne angiver om der er tale om høj-, mellem- eller lavsæson. Prisen der er tilknyttet den enkelte sæson fremgår af fanebladet "Priser".


Bemærk, at oversigten ikke opdateres automatisk, men løbende.

Oversigten er sidst opdateret d. 22. maj 2024. 


Der er skiftedag fredag og for halve uger tillige mandag. Ved leje af husene i forbindelse med helligdage, fx påske, kan skiftedagen afvige fra de ordinære ugedage for skifte. Se relevant periode nedenfor. Du overtager altid huset kl. 16 og forlader det igen senest kl. 12 på skiftedagen.


Bemærk at den officielle sæson går fra påsken til efterårsferie. Ved leje udenfor denne periode tilægges lejen udgift til VVS-firma, som håndterer vandtilførsel. 


Knappen til højre får dig direkte til bestillingsblanketten.