Tilgængelighed

I oversigten nedenfor kan du orientere dig i, hvornår husene er ledige. Grønne felter angiver ledige huse, mens røde felter betyder at husene er udlejet i perioden. Oversigten er opdateret d. 18. juni 2023.


Der er skiftedag fredag og for halve uger tillige mandag. Ved leje af husene i forbindelse med helligdage, fx påske, følger lejeperioden den traditionelle afgrænsning (se fanebladet "Priser"), hvormed skiftedagen kan afvige fra de ordinære ugedage for skifte. Du overtager altid huset kl. 16 og forlader det igen senest kl. 12 på skiftedagen.


Udlejningsperioden har fået navn efter den uge, der tæller flest dage i perioden. Eksempel: Hvis et hus er lejet ud fra fredag den 4. februar til fredag den 11. februar 2022 vil det være uge 6, der er market som udlejet (den 4.,5. og 6. februar er i uge 5, men d. 7., 8., 9., 10. og 11. februar er i uge 6).


Bemærk at den officielle sæson går fra primo april til ultimo november. Ved leje udenfor denne periode tilægges lejen udgift til VVS-firma, som håndterer vandtilførsel. 


Knappen til højre får dig direkte til bestillingsblanketten.