Julespar & Lodder


Foreningens medlemmer kan deltage i den juleopsparing, som var foreningens oprindelige formål ved stiftelsen tilbage i 1912. Juleopsparingen foregår ved månedlige indbetalinger (minimum 50 kr.) på en særlig konto i Danske Bank. Det opsparede beløb udbetales hvert år i begyndelsen af december.


Foreningens medlemmer kan ligeledes købe byggelodder. Ved tegning af et eller flere lodder à 10 kr./mdl. deltager man i månedlige udtrækninger af kontante præmier for en samlet sum på 5.000 kr. Overskuddet fra ”byggelotteriet” tilfalder driften.


Henvendelse om juleopsparing og byggelodder:


kasserer Kjeld H. Jensen,

Telefon: 20 20 56 12,

E-mail: kjeldhj@live.dk