Bestyrelsen 2023

 

Formand

Trine Kronbøl

E-mail: kronboel@mail.dk

 

Næstformand

Jim Løvgreen

E-mail: jiloe@youmail.dk

 

Kasserer og ansvarlig for byggelodder

Kjeld H. Jensen

E-mail: kjeldhj@live.dk

 

Ansvarlig for udlejning

Ole Kronbøl

E-mail: olekronboel@post.tele.dk

 

Sekretær

Jørgen Jensen

E-mail: joergen.jensen57@gmail.com

 

Menige medlemmer

John Børding

E-mail: jboerding@hotmail.dk

 

Karina Rostgaard

E-mail: k_rostgaard@hotmail.com

 

Suppleanter

Lise Madsen

Kim Jensen

 

Revisorer

Børge Christensen

Pia Elsborg

Annie Dirksen (suppleant)

 

Observatører

Henrik Dalsten

Hans Lund (ad hoc)

 

Webmaster

Vakant (varetages p.t. af formanden)