Bestyrelsen 2024

 

Formand

Trine Kronbøl

E-mail: kronboel@mail.dk

 

Næstformand

Jim Løvgreen

E-mail: jiloe@youmail.dk

 

Kasserer og ansvarlig for byggelodder

Kjeld H. Jensen

E-mail: kjeldhj@live.dk

 

Ansvarlig for udlejning

John Børding

E-mail: jboerding@hotmail.dk


Sekretær

Kirsten Wandahl

E-mail: wandahl.kirsten@gmail.com 

 

Menige medlemmer

Ole Kronbøl

E-mail: olekronboel@post.tele.dk

 

Karina Rostgaard

E-mail: k_rostgaard@hotmail.com

 

Suppleanter

Kim Jensen

Henrik Dalsten

Søren Falkenberg

 

Revisorer

Børge Christensen

Pia Elsborg

Annie Dirksen (suppleant)

 

Observatører

Martin Svensmark Hansen


Webmaster

Bjørn Sarauw