Foreningen

Hovedtelegrafstationens Sommerhuse

(Julespareforeningen af 1912)

Juleopsparing og byggebeviser


Uden på nogen måde at være forpligtet kan foreningens medlemmer deltage i den juleopsparing, som var foreningens oprindelige formål ved stiftelsen tilbage i 1912. Juleopsparingen foregår ved månedlige indbetalinger på en særlig konto i Danske Bank. Det opsparede beløb udbetales hvert år i begyndelsen af december.


For at skaffe et ekstra økonomisk tilskud til driften af sommerhusene driver foreningen et løbende lotteri med byggelodder. Medlemmer kan erhverve et eller flere lodder à 10 kr. pr. måned og deltage i lodtrækning af kontante præmier til en samlet sum af 5.000 kr. Deltagelse i ”byggelotteriet” er naturligvis helt frivillig.


Henvendelse

  • om juleopsparing: kasserer Kjeld H. Jensen, Telefon: 20 20 56 12, e-mail: kjeldhj@live.dk
  • om byggelodder:  Ole Kronbøl, Vibevænget 48, 2880 Bagsværd, telefon: 35 81 63 13, e-mail: olekronboel@post.tele.dk


GF Forsikring støtter HTG´s sommerhuse – Få billig forsikring. Ring 72 24 41 67 og få et godt tilbud.