Historien


Kort historisk beskrivelse af

Foreningen Hovedtelegrafstationens Sommerhuse

(Julespareforeningen af 1912)


Foreningen blev stiftet med navnet ”Julespareforeningen af 1912” af en gruppe telegrafister på den daværende Hovedtelegrafstation på Købmagergade i København i 1912. I spidsen for initiativet stod telegrafist Magnus Christian Schmidt. Formålet med foreningen var, at der på kollegialt basis af de ikke alt for højtlønnede telegrafister blev sparet op til at imødegå de ekstra omkostninger, som alle havde (og har) omkring jul [1]. Renter af opsparingen (det fik man dengang) blev sat til side med henblik på at købe sommerhusgrunde og opføre ferieboliger til gavn for medlemmerne.


De sammensparede renter og andre beløb, som blev skaffet gennem forskellige former for fundraising, førte til at foreningen i 1920 kunne opføre sit første sommerhus på Jyderup Lyng på Vej 8 nr. 3. Huset fik navnet ”OK” (telegrafisters kortfattede erklæring om enighed). I 1927 opførte foreningen sit andet hus ”Prik” på Vej 7 nr. 2. I 1933 opførtes på Vej 10 nr. 13 huset ”MCS” (navnet er initialerne på foreningens stifter M.C. Schmidt). I 1937 kom huset ”DTF” til på Vej 11 nr. 7 (navnet skal minde om den for længst ophørte fagforening Dansk Telegraf Forening, som før sit ophør omkring 1930, eftergav foreningen et lån). Alle fire huse er opført i mursten med næsten ens indvendig indretning. I 1920´erne ejede foreningen et hus på Samsø. Men det lå for langt væk, blev ikke brugt ret meget og blev derfor solgt.

I perioden 1926 – 1950 ejede foreningen det charmerende stråtækte hus på Vej 7 nr. 1, lige over for ”Prik”. Huset hed ”Perm” (perm var en tjenstlig forkortelse for permission eller ferie). Huset var imidlertid meget vanskeligt at vedligeholde og blev solgt.  I 1951 opførte foreningen i stedet to træhuse ”Telebo” og (et nyt) ”Perm” på hhv. Vej 7 nr. 4 og Vej 8 nr. 1 som umiddelbare naboer til ”Prik” og ”OK”.


I 1956 fik foreningen testamenteret et sommerhus ”Nordanhytten”, som lå i Ny Hammersholt syd for Hillerød. Huset var imidlertid ikke let at leje ud. Ny Hammersholt blev efterhånden en del af det ekspanderende Hillerød, og det var administrativt ubekvemt at have et hus, som lå for sig selv langt borte fra foreningens øvrige huse. Huset blev derfor solgt i 1965, og i stedet købte foreningen Vej 10 nr. 23, som nu bærer navnet ”Nordanhytten”.


De gamle stenhuse havde fra begyndelsen brændekomfurer og primuser i køkkenet. I stuen fandtes petroleumsovne. Og uden for selve huset stod en vandpumpe og et skur med gammeldags lokummer – et for kvinder og et for mænd.

I årenes løb er husene blevet moderniseret i det omfang og tempo, som økonomien har tilladt. De har nu badeværelser med varmt og koldt, el-køkkener, brændeovne, el-varme og er i 2005 suppleret med gæstehytter. Husene fremstår i dag godt vedligeholdte og nydelige uden at være prangende.


De to træhuse er ligeledes blevet moderniseret igennem de forløbne år. De har bl.a. fået nye, moderne åbne køkken-stue-alrum, nye badeværelser, men ingen brændeovne. Også til disse huse hører gæstehytter.


Husene lejes normalt ud i perioden fra ca. 1. april til udgangen af november. I vinterperioden lukkes husene af, vandtilførslen stoppes, og vandrørene tømmes af et VVS-firma. Det er derfor kun muligt at leje et hus om vinteren, såfremt lejeren betaler for tilkaldelse af en VVS-mand til at åbne og lukke for vandet.


Som medlemmer optages hovedsageligt medarbejdere ved TDC og fra denne virksomheds forgængere (Post- og Telegrafvæsenet, TELECOM A/S og de regionale telefonselskaber). Foreningens økonomi beror på kontingenter fra medlemmerne og lejeafgifter for brug af husene samt overskuddet af et byggelotteri [2]. Der modtages ikke løbende tilskud fra f.eks. TDC eller faglige organisationer.


På et eller andet tidspunkt i foreningens historie blev besluttet at ændre navnet til Foreningen Hovedtelegrafstationens Sommerhuse (Julespareforeningen af 1912).


I disse år falder antallet af medlemmer ganske langsomt, men absolut ikke dramatisk. Det tynder naturligvis ud i antallet af ”gamle telegraffolk”, men yngre TDC-ansatte kommer til, selvom deres tilknytning til virksomheden ikke er helt så standhaftig som tidligere.


Den 5. juni 2012 fejrede foreningen sit 100 års jubilæum med en godt besøgt reception for medlemmer og leverandører ved sommerhusene og efterfølgende en frokost på Restaurant Strandlyst. Og her står vi så og ser ind i en ny periode, der dog næppe bliver på endnu et hundrede år.

 [1]  Det er stadig muligt for medlemmer at deltage i juleopsparing. Opsparingen sker ved automatisk indeholdelse af et forud fastsat beløb (ikke under 50 kr.) pr. måned, hvis man har en girokonto i Danske Bank, og ellers ved direkte indbetaling til foreningens bankkonto.

[2]  Ved tegning af et eller flere lodder à 10 kr./mdl. deltager pågældende medlem i månedlige udtrækninger af kontante præmier på i alt 5.000 kr.  Betaling sker ved automatisk træk over girokonto eller ved direkte indbetaling til bankkonto. Vindere modtager direkte underretning om gevinst.GF Forsikring støtter HTG´s sommerhuse – Få billig forsikring. Ring 86 10 36 00  og få et godt tilbud.